Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01271
21-11-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Brief met verslag vergaderingen van de ministerraad van de EEG en de Intergouvernementele Conferentie voor de Vrijhandelszone op 13 en 14 november.
Bij de gesprekken over de vrijhandelszone werden conflicten zorgvuldig vermeden en door de verklaring van Couve de Murville bestond er na afloop enig gematigd optimisme over de afloop. Minister Soustelle stelde echter dat het Britse plan voor een vrijhandelszone voor Frankrijk niet aanvaardbaar was t.g.v. het ontbreken van een gemeenschappelijk buitentarief en sociale harmonisatie.
Inmiddels hebben de Benelux-landen het initiatief genomen voor een voorlopige regeling.
Op 14 november werd een delegatie van de Assemblee van de Raad van Europa ontvangen. De conservatief Hay verklaarde dat de Engelse regering nu werkelijk Europees gezind is en Europese samenwerking in alle ernst nastreefde.
Bijgevoegd: verklaring Van der Goes van Naters.