Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01275
23-12-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de vergaderingen van de ministerraad van de EEG en van de OEES op 15 december 1958 te Parijs.
Tijdens de bijeenkomsten is vnl. Gesproken over de maatregelen waartoe de EEG op 3 dec. heeft besloten ter vermindering van de discriminatie tussen de zes en de andere landen van de OEES. Voor het eerst werd door niet-EEG-landen scherpe kritiek geuit tegen de resterende discriminatie. Er openbaarde zich verder een scherpe tegenstelling tussen Frankrijk en Engeland.
Er restte slechts de mogelijkheid om op 15 januari opnieuw bijeen te komen om te bezien of tussen de Gemeenschap en de rest van de OEES een regeling die de belangrijkste discriminatie uitsluit kan worden getroffen.