Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01285
04-07-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de Regeringsconferentie over zetel en Hof van EEG, Euratom en EGKS te Brussel op 1 juli 1958.
De Nederlandse, Belgische en Duitse delegaties gaven aan, dat nu alle adviezen binnen zijn, een definitieve beslissing over de eenheidszetel kon worden genomen en dat dit Brussel moest zijn. De aangevoerde argumenten stuitten echter op verzet van Bech, die meende dat Europa nog niet rijp was voor een keuze en die de EGKS niet wil laten gaan, al wees hij studie vann compensaties niet af. De Franse en Italiaanse afgevaardigden waren vager. Uiteindelijk werd men het slechts eens over een tijdelijke regeling.