Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01292
18-06-1959
Samenvatting
1813. De Italiaanse ambassadeur heeft bij Buitenlandse Zaken stappen ondernomen ten gunste van de benoeming van Malvestiti tot voorzitter van de EGKS. Nederland kan hier niet bepaald enthousiast over zijn, aangezien Malvestiti een uiterst mediocre figuur is en een eventuele benoeming het streven van Frankrijk en Duitsland onderstreept om het supranationale karakter van de EGKS terug te dringen. Dit is een politiek, die Nederland tot dusverre heeft trachten te bestrijden.