Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01306
21-05-1958
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief aan Mansholt. Van der Beugel is ongerust over de gang van zaken rond de gemeenschappelijke markt. Deze heeft tijdens de Raad van 20/5 nieuw voedsel gekregen. Faure hield een emotioneel betoog waarin hij het verzoek deed de besprekingen over de vrijhandelszone tot 1/7 uit te stellen en aankondigde dat Frankrijk de escape-clausule art. 108 zal inroepen. De reacties van de Commissie op beide mededelingen waren verontrustend. Met name toegeeflijkheid van Hallstein is zorgelijk. Het is duidelijk dat de vraag om uitstel impliceert dat de Fransen de vrijhandelszone niet willen. De Franse protectionisten zijn uitermate tevreden met de EEG en willen daar niet aan tornen. Van der Beugel beklemtoont dat Nederland de vrijhandelszone wél wil.