Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01365
07-07-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Verslag bespreking 6 juli met ministers Luns, Biesheuvel, Den Uyl, staatssecr. De Block en Mansholt en Spierenburg.
Op 7 juli zullen nieuwe Commissievoorstellen aan de ministerraad uitgaan. De bedoeling is mede om hiermee Frankrijk weer aan tafel te krijgen. De herziene landbouwvoorstellen behelzen o.m. een verlenging van de overgangsperiode tot 1-1-1970 en een andere wijze van financiering van de agrarische sector tot die datum.
De vraag is of de Commissie niet te snel is met haar voorstellen. Zouden ze door Frankrijk niet geïnterpreteerd worden als een eerste stap terug die onvoldoende is en gevolgd moet worden door verdere stappen terug. "Moet men niet eerst Frankrijk de gelegenheid geven wat van haar woede te bekomen." Mansholt stelt dat de Commissie er naar streeft de normale gang van zaken zo spoedig mogelijk te hervatten.
Een lang gesprek ontspon zich over het ontstaan van de crisis, m.n. de werkelijke reden van de breuk De veronderstelling is dat De Gaulle geconfronteerd werd met een conceptie die tegen de stelling van een Europe des Patries ingaat.