Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Toezending nota aan de ministerraad inzake Ministeriële vergadering op 8 en 9 mei a.s. over Britse toetreding tot de EEG.
De nota concludeert dat het van bijzonder belang zou zijn indien Luns met Spaak de taktiek voor de volgende week zou bespreken. Wellicht is ook contact met de Luxemburgse ambtgenoot gewenst. De Benelux-landen zouden volgens de Coördinatie Commissie er naar moeten streven dat de a.s. vergadering niet uiteen gaat met een eenvoudige afspraak om te trachten de volgende keer nog eens dezelfde materie te bezien a.d.h.v. een nader rapport van de suppléants. De suppléants zouden de opdracht moeten krijgen om te trachten op een aantal punten tot compromissen te geraken. Deze punten zijn aangegeven in de nota.
W.b. de associatie zou de vergadering wel tot een oplossing moeten komen. Daarvoor zouden zes bereid moeten zijn tot het aanbieden aan de Britse gebieden in Afrika van eenzelfde regeling als die voor de bestaande geassoicieerden is besloten.