Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01392
23-05-1958
Samenvatting
Verslag van de Raad van Ministers EEG, 7e zitting op 23 mei 1958.
De vergadering was bijeengeroepen op verzoek van de Commissie, i.v.m. de eventuele toepassing van maatregelen, bedoeld in art. 108 van het EEG-verdrag. Hallstein wijst op de ernstige situatie van de Franse economie, de groeiende tekorten op de betalingsbalans en de maatregel van de Franse regering om geen deviezentoewijzing meer aan Franse toeristen te verlenen. De vergadering werd voor een belangrijk deel achter gesloten deuren gehouden zonder aanwezigheid van experts. De Nederlandse vertegenwoordiger protesteerde dat men geen gelegenheid had om Den Haag te raadplegen; men kreeg slechts gelegenheid voor een telefoongesprek van een kwartier. Van der Beugel liet weten dat Nederland niet akkoord kon gaan, waardoor het besluit niet unaniem kon worden genomen.