Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01452
1-12-1960
Actoren
Nota
Samenvatting
Plannen van Generaal De Gaulle.
Tot dusverre is nog nooit aan de Nederlandse regering een afgerond voorstel voorgelegd, gebaseerd op de ideeën van De Gaulle m.b.t. de Europese en Atlantische samenwerking. De 'plannen' zijn een samenvatting van uitlatingen van de generaal en Franse gezagsdragers bij diverse gelegenheden.
Uitgangspunt van De Gaulle is zijn ontevredenheid over de huidige Franse positie in de wereld. Aangezien deze wordt bepaald door de Europese samenwerking en het Atlantisch bondgenootschap wil hij de structuur van de EEG en de NAVO wijzigen, op een zodanige wijze dat een Frans leiderschap in de Europese samenwerking wordt aanvaard en tevens de Franse positie in de NAVO t.o.v. het VK en de VS versterkt. De generaal wil de supranationale gedachte doorbreken door instelling van ministerraden met permanent secretariaat in Parijs. De confederatieve conceptie is gebaseerd op zijn idee van het ' Europe des patries'.
Behalve een weergave van de Franse plannen, bevat het stuk een overzicht van andere landen.
Nederland voelt niet voor een directorium van de grote drie en wil de Noord-Atlantische Raad handhaven. Evenmin voor het denkbeeld het politiek overleg van de zes te institutionaliseren. Ook het denkbeeld van samenwerkende nationale legers ziet Nederland niets. Nederland is juist voor integratie van de bewapening en verdedigingssystemen en het betrekken van de VS bij de verdediging van Europa.
Zie ook