Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01472
15-5-1967
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening voor de minister-president.
De bijeenkomsten te Rome op 29 en 30 mei 1967.
1. Op maandag 29 mei vindt een plechtige herdenking plaats van het 10-jarig bestaan van EEG en Euratom. Het probleem is dat Frankijk een toespraak van Hallstein namens de Commissies blokkeert.
2. Op 30 mei vindt een kleine topconferentie plaats waarin o.m. worden besproken de fusie van de executieven en de benoeming van een nieuwe Commissievoorzitter. Hoewel Mansholt de meest aangewezen persoon is, wenst Frankrijk hem niet te aanvaarden. Zij stellen Rey voor. Voor Nederland is het ongewenst dat dan het vice-voorzitterschap van Mansholt zou verdwijnen.
Voorts is Nederland van oordeel dat een nieuw Brits toetredingsverzoek slechts behandeld kan worden in de EEG-raad. Over politieke samenwerking zijn geen concrete berichten over nieuwe initiatieven ontvangen. Nederland blijft institutionalisering afwijzen.