Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie 13 april 1960.
Belangrijkste agendapunt was het versnellingsvoorstel van de Europese Commissie. Hartogh doet verslag van een gesprek van ambtenaren met Luns en De Pous. Teneur was dat Nederland ervoor moest waken niet een te geïsoleerd standpunt in te nemen. In principe zouden de voorstellen kunnen worden aanvaard. Er zou een aantal voorwaarden vervuld moeten worden, m.n. m.b.t. de zekerstelling van de 20% verlaging van het toekomstige buitentarief en de gelijkstelling van industrie en landbouw bij de contingentsvoorzieningen.
De Pous meent dat Nederland in elk geval op 10 mei een positief standpunt moet innemen. De Nederlandse desiderata moeten zo worden geformuleerd, dat zij tot een reële discussie kunnen leiden. Hij stemt in met de gedachte dat tegelijkertijd het voorstel wordt gedaan om met de zeven in onderhandeling te treden. Hij ziet nog niet welke onderdelen van het Commissievoorstel in het aanbod aan de zeven kunnen worden verwerkt.