Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01664
26-11-1953
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Ophüls maakt melding van een Nederlandse ministerraadsvergadering die geleid heeft tot wijziging van het Nederlandse standpunt inzake de EPG. Naar verluidt zou Beyen (geïnspireerd door Spierenburg) akkoord zijn gegaan met een beperking tot een politiek dak boven de EDG. Dit besluit stuitte echter op groot verzet van met name Mansholt.