Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag vergadering Beperkte Groep voor Toetredingsproblemen uit de Coördinatie Commissie van 2 april 1962.
Afrika-politiek. Van Oorschot en Hartogh hebben overleg gevoerd in Bonn en met Ortoli. Uit het gesprek met Ortoli kwam naar voren dat Frankrijk wil dat de gehele invoer in de EEG uit de Afrikaanse landen vrij wordt. Frankrijk is wel bereid een verlaging van de buitenrechten op bepaalde tropische producten met bv 25% te overwegen. Ortoli was niet bereid te erkennen dat de Afrikaanse Gemenebestlanden en de van Engeland afhankelijke gebieden eenzelfde behandeling krijgen als de reeds geassocieerde landen en gebieden. Frankrijk wenst een hulpbedrag van 1,5 mld dollar. Nederland wil niet verder gaan dan 681 mln. In Bonn is gebleken dat de Duitsers het vrijhandelsregiem hebben aanvaard, mits de rechten op tropische producten met 50% worden verlaagd.
De ministerraad had echter besloten vast te houden aan het beginsel van afschaffing van de vrijhandelszone, zij het dat tijdelijk nog tariefpreferenties kunnen worden toegekend. Door het omgaan van de BRD en de steun van Engeland aan de vrijhandelszone is de Nederlandse positie zeer moeilijk geworden. Daar staat tegenover dat veel landen buiten de EEG hun hoop op Nederland hebben gevestigd. De Groep heeft nog van gedachten gewisseld over de vraag of, als in een later stadium naar een compromis moet worden gezocht, Nederland nog bepaalde voorwaarden zou kunnen stellen. De BG was van mening dat dan speciaal aan de relaties met de Gemenebestlanden en Britse gebieden moet worden gedacht.