Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
12e ministeriële vergadering EEG-Groot Brittannië.
Hoogwater bespreekt voor de staatssecretaris de agenda. Belangrijkste onderwerpen zijn de Britse landbouw, de 0-rechten, India en Pakistand en de associatie.
T.a.v. het landbouwbeleid is het de vraag of aan de Engelsen een langere overgangsperiode dan tot 1970 wordt gegund. Frankrijk is tegen concessies terwijl het de vraag is of ook andere lidstaten (Duitsland en België) de neiging zullen hebben om uitstel af te dwingen. Posthumus Meyjes heeft voor dit punt een compromisvoorstel uitgewerkt, gebaseerd op het beginsel dat Engeland 31-12-1969 aanvaard als einde van de overgangsperiode, niet direct het bestaande systeem van inkomenstoeslagen hoeft te verlaten en consultaties over het aanpassen van het nationale landbouwbeleid.