Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01753
30-10-1962
Actoren
Memorandum
Samenvatting
971. Conferentie EEG-VK.
De onbevredigende gang van zaken tijdens de laatste conferentie maakt het nodig zich te bezinnen op welke wijze hieraan door de Nederlandse voorzitter of de Nederlandse delegatie verandering kan worden aangebracht. Het karakter en sfeer van de conferentie dragen het stempel van een Franse instelling. Men is bezig de Engelsen een hoger prijs te vragen dan nodig, t.g.v. extreme Franse eisen. Hartogh meent dat afdwinging van Britse concessies er wel eens toe zou kunnen leiden dat men de parlementaire ratificatie in Engeland bemoeilijkt. Hij meent dat getracht moet worden de Fransen te isoleren i.p.v. binnen de zes naar compromissen te zoeken.
Een van de mogelijke tegenmaatregelen tegen de Fransen kan zijn het bemoeilijken van het associatie-akkoord met de Afrikaanse landen, maar hier zitten ook haken en ogen aan.