Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01766
22-11-1958
Samenvatting
Ten behoeve van gesprek met Hallstein en Rey.
I. Er bestaat een kans dat de heren koel op het Benelux-voorstel zullen reageren. De reden is dat de Commissie eerder een soortgelijk voorstel heeft ingediend, dat nooit warm is onthaald omdat iedereen het prematuur en defaitistisch achtte. De EC was voor een totale tariefsverlaging van 10%, die zich niet zou beperken tot de tarieven boven het toekomstige gemeenschappelijke buitentarief. De beweegredenen voor een beperking is ten eerste een politieke. Frankrijk verklaarde destijds slechts hiermee akkoord te kunnen gaan. De tweede reden is dat een tijdelijke verlaging van de lagere buitentarieven voor 3 jaar slechts verwarring bij het bedrijfsleven zou wekken.
Voorts bespreekt DVO de mogelijke Franse voorstellen.