Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01813
28-3-1960
Actoren
Memorandum
Samenvatting
47. Luns heeft op 27/3 de Amerikaanse ambassadeur aangesproken over de houding van de VS tegenover de problematiek van de zes en de zeven. Luns vond het onjuist dat Dillon stelde dat Amerika "de zes steunt". Het ware beter indien gesproken werd van Amerikaanse steun aan de Europese Commissie en met name aan de voorstellen van Hallstein c.s. De zes hebben over deze voorstellen nog geen standpunt bepaald.
Voorts maakte Luns zijn ongenoegen kenbaar over het optreden van de Amerikaanse vertegenwoordiger in Brussel, Butterworth.