Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01828
25-05-1960
Samenvatting
1101. Versnelde uitvoering EEG-verdrag.
Kymmell maakt bezwaar tegen punt 2 van de nota van 24/5 aan de ministerraad, gebaseerd op de conclusies van de Coördinatiecommissie. Dit betreft het niet verlagen van de tarieven op tabaksproducten. Kymmell meent dat deze maatregel volstrekt futiel is, want andere landen voeren vrijwel geen tabaksproducten naar Nederland uit. Nederland handelt hierin in strijd met het verdrag. Daarom stelt hij voor om op 1 juli de tarieven op tabaksproducten wel met 10% te verlagen en Frankrijk duidelijk te maken, dat er geen deal kan bestaan tussen tabak en tarwe, maar dat Nederland wel bereid is te onderhandelen over een lange termijncontract voor tarwe.
Zie ook