Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02047
07-12-1972
Actoren
Brief
Samenvatting
Nederlands lid Europese Commissie.
Westerterp geeft gevolg aan het verzoek vanuit de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken om aan te geven aan welke criteria de door de Nederlandse regering voor te dragen kandidaat van de Europese Commissie moet voldoen.
1) Een juiste opvatting hebben inzake taak en structuur van de instellingen van de EG, en het door de Gemeenschappen te voeren algemene beleid;
2) Voldoende politieke en bestuurlijke ervaring hebben om zich een onafhankelijk oordeel te kunnen vormen over de problemen die door de Commissie worden behandeld;
3) Over voldoende persoonlijk gezag beschikken om zowel binnen de Commissie als tegenover andere EG-instellingen en tegenover de publieke opinie zijn oordeel met vrucht te kunnen verdedigen;
4) Over zodanige capaciteiten beschikken dat hij voor meer dan één portefeuille in aanmerking kan komen.
5) Een zodanige instelling hebben en voldoende communicatieve eigenschappen bezitten om nauw contact te kunnen onderhouden met de brede politieke en maatschappelijke stromingen in Nederland en de andere EG-lidstaten;
6) Lid zijn van een christen-democratische partij, teneinde, gelet op de reeds door andere regeringen voorgedragen kandidaten, bij te dragen tot een zodanig politieke samenstelling van het nieuwe Europese Parlement [n.b. moet dit niet zijn Europese Commissie???]
Zie ook