Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02155
07-05-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
MR 7/5, instructie voor EEG-MR van 13 en 14/5 '65.
Zeer sterk werd de noodzaak van koppeling meer invloed parlement en eigen middelen onderstreept, met vooropstelling van meer invloed parlement.
Men ging ervan uit dat in Brussel bij de a.s. zitting van de Raad een positieve houding zou worden aangenomen terzake het voorstel van de Commissie. De voorstellen van de Commissie kunnen een basis vormen voor meer invloed parlement, maar deze basis is volgens de Nederlandse regering onvoldoende. De gedachten van de Ned. Regering gaan uit naar twee verbeteringen, nl. 1. veto besluiten van wetgevende aard van EP, 2. veto budget van EP.