Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02164
17-07-1969
Actoren
Brief
Samenvatting
Antwoord De Koster aan Mansholt.
Dankt Mansholt voor diens waardering voor de ideeën inzake versterking positie Europees Parlement.
De Koster meent dat men zich moet realiseren dat de mogelijkheden voor parlementaire inspraak op het financieel beleid van de Gemeenschap beperkt zijn. De ideeën in de nota van De Koster hebben slechts een beperkte strekking. Wil men iets bereiken voor het parlement, dan zal men het moeten zoeken in de invloed op de besluitvorming.
De Koster herinnert eraan dat Nederland de versterking van de positie van het EP altijd aan de eigen middelen heeft gebonden, omdat hierbij het dreigement kon worden geuit dat het Nederlandse parlement geen eigen middelen zou toestaan, indien niet tegelijkertijd iets kon worden gedaan voor het EP.
Zie ook