Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4d. De Europese politiek.
Tot nu toe zijn nog geen voorstellen voor een Europese topoconferentie gedaan. Luns meent dat men niet meteen teveel vaart achter het integratieproces moet zetten, aangezien er in Frankrijk nog een strijd gaande is tussen een Europese richting, gematigde Gaullisten en orthodoxe Gaullisten. Niettemin meent hij dat Nederland als voorzitter van de Raad het initiatief moet nemen. Bij zijn bezoek aan Parijs wil Luns ook spreken over de terugkeer van Frankrijk in de WEU.
Enkele ministers zijn bevreesd dat de Britse toetreding bemoeilijkt zal worden wanneer eerst wordt verder gewerkt aan voltooiing van het landbouwbeleid. Lardinois en Luns zien dat bezwaar niet, maar voelen er weinig voor de Britten in de coulissen te laten meepraten. Udink wil echter vasthouden aan het Benelux-memorandum. Wanneer de zes vastleggen dat zij bereid zijn te onderhandelen over toetreding dit dat bij het overleg over interne EEG-regelingen met de Britse toetreding rekening wordt gehouden. Luns stelt een intentieverklaring voor inzake de Britse toetreding.