Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02287
05-11-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1082. Monetaire Unie. T.b.v. ministerraad 6/11.
Witteveen zal de EMU waarschijnlijk aan de orde stellen met het oog op de komende bespreking van de ministers van Financiën. Zij zullen willen spreken over de Commissievoorstellen n.a.v. het rapport-Werner.
Witteveen zou daar een negatief oordeel kunnen geven. In de ontwerp-resolutie van de Commissie zijn alle door Nederland essentieel geachte onderdelen uit het rapport Werner geschrapt of ernstig verzwakt. Het in de eindfase onmisbaar geachte centre de décision wordt niet meer genoemd en in plaats van de bepaling dat aan het einde van de eerste fase verdragswijzigingen zullen worden vastgesteld, wordt slechts gesproken over maatregelen. Met deze formule kan niet worden voorkomen dat de EEG na de eerste etappe op monetair vlak verder in Franse richting zal afglijden zonder overeenstemming te hebben bereikt over het einddoel. Daarmee zou de kans op eem Europese eenwording via de economisch-monetaire voorlopig zijn verkeken.
Daarmee zijn de voorstellen van de Commissie voor Nederland onaanvaardbaar.