Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02327
19-01-1971
Samenvatting
4d. De landbouwprijs- en structuurvoorstellen in de EEG.
Lardinois deelt mee dat de EEG-ministerraad een uitgebreid proceduredebat heeft gehouden over de landbouwprijs- en structuurvoorstellen van de Europese Commissie. Spreker heeft zich uitgesproken tegen de koppeling. Hij meent dat de prijzen moeten ingaan op de data die daarvoor zijn bepaald. Hij is ook van mening dat landbouwkundige en sociale kanten uit elkaar moeten worden gehaald, aangezien hij van mening is dat het sociale beleid t.a.v. de landbouw niet kan worden gevoerd zonder dat het totale sociale beleid in het afwegingsproces wordt betrokken. Wanneer de voorgestelde afvloeiingsregeling tot stand zal komen, loopt bv. Siciliƫ leeg en krijgt Italiƫ een enorme sleutel om geld uit de gemeenschapskas te krijgen.