Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4m. EEG-vergadering in Brussel.
Witteveen betreurt het dat het niet mogelijk is gebleken in Brussel verder te komen met de EEG-landbouwprijzen. Van Franse en Italiaanse zijde was er weinig bereidheid om m.b.t. de wijnmarkt tot een compromis te komen. Het lijkt of Frankrijk de wijnkwestie aangrijpt om een beslissing over de landbouwregelingen en de toetreding van derde landen te vertragen. Spreker wil duidelijk stellen dat indien de EEG-Raad er niet in slaagt tijdig t.a.v. het garantiebeleid en het markt- en prijsbeleid tot een beslissing te komen, hij zich beslist zal verzetten tegen extra maatregelen t.a.v. de structuurpolitiek.
Nelissen heeft overwegende bezwaren tegen het voorgestelde pakket van maatregelen.
Lardinois merkt op dat men al sinds 9 dec. 1968 bezig is met de prijzen. Hij acht het niet uitgesloten dat men er uit zal komen. Nelissen vreest echter dat dit zal leiden tot prijsstijgingen.