Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02397
23-07-1970
Samenvatting
4d. Uitbreiding EEG.
Luns deelt mee dat de Franse delegatie in de Europese Raad zich op het standpunt stelde dat ook met Portugal, Spanje, Zweden en Finland tegelijk met de vier toetredingskandidaten een akkoord moet worden gesloten. Spreker wees er toen dat dit niet in overeenstemming is met de besluiten van de Haagse topconferentie en dat dit de onderhandelingen veel gecompliceerder zou maken.Tenslotte heeft de Raad het Nederlandse standpunt overgenomen.
Het Franse standpunt om in eerste instanties alleen te onderhandelen over de landbouw en de hoofdprincipes was voor de andere vijf niet aanvaardbaar. Besloten werd de onderhandelingen te voeren op basis van het bestaande landbouwbeleid.
Lardinois is ervan overtuigd dat Mansholt door interne en externe zaken te koppelen, zal trachten zijn structuurvoorstellen aanvaard te krijgen. Men kan zo in de situatie komen dat t.a.v. de marktpolitiek geen echte bezuinigingen kunnen worden bereikt en dat anderzijds Groot-Brittanniƫ gedwongen zal worden om onder het mom van structuurpolitiek sociale maatregelen in Italiƫ te financieren. Er dient voor de Britten een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen landbouwbeleid en de structuurpolitiek. Mansholt heeft inmiddels zijn suggesties weer moeten terugnemen.