Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02414
27-11-1970
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4e. EEG-Raadsvergadering over de Britse toetreding en de monetaire samenwerking.
Luns deelt mee dat de Nederlandse delegatie haar teleurstelling heeft uitgesproken over het voorstel van de Commissie inzake de overgangsperiode van 5 jaar, zonder een daaropvolgende vervolgperiode van 3 jaar. Bij de besprekingen over de monetaire samenwerking zijn geen beslissingen genomen.
Witteveen stelde dat minister Schiller als voorzitter van de Raad t.b.v. het verdere overleg in Coreper zeven conclusies formuleerde die sterk in de lijn lagen van het Nederlands-West-Duitse standpunt.. De Franse delegatie betitelde dit achteraf als 'schandalig'. Spreker heeft de indruk dat Frankrijk inzake de monetaire samenwerking in ieder geval een compromis wil bereiken.