Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02478
17-11-1972
Samenvatting
4d. Het Europese Parlement en de Europese Commissie.
Geertsema heeft vernomen dat in het Europees Parlement een motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie is ingediend. Schmelzer meldt dat deze is ingediend door de Fransman Spénal die teleurgesteld is dat de Commissie geen voorstellen heeft ingediend ter versterking van de budgettaire bevoegdheden van het Europees Parlement. De Commissie wil wachten tot na de uitbreiding op 1-1-1973 om te voorkomen dat de toetredende landen voor een voldongen feit worden gesteld..
Schmelzer merkt verder op dat ook Berkhouwer een motie heeft ingediend, waarin hij de teleurstelling van het Parlement tot uitdrukking wilde brengen over het mislukken van de bijeenkomst van de ministers van Economische Zaken en Financiën. Hij wijst erop dat op de eerste vergadering na de topconferentie men wel tot gekwantificeerde beslissingen is gekomen. De motie-Berkhouwer is aangenomen.