Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02520
14-03-1967
Actoren
Memorandum
Samenvatting
19/67. Luns werd in Brussel gebeld door Mansholt. Hierin zette Luns uiteen waarom hij bij de Belgische regering reeds stappen heeft ondernomen inzake steun bij een eventueel door de Nederlandse regering te stellen kandidatuur voor het voorzitterschap van de gefuseerde Commissie. Mansholt stelde dat hij de door de Nederlandse regering genomen stap volstrekt billijkte, dat hijzelf, voor het geval zijn kandidatuur reeds overwogen zou worden, nog in het geheel niet wist of hij deze wel zou aanvaarden.