Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02522
25-05-1967
Actoren
Memorandum
Samenvatting
481. Opvolging Hallstein.
Spierenburg liet telefonisch weten, dat de Duitse PV is benaderd over een eventuele kandidatuur van Mansholt voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Deze PV wekte de indruk dat men in Bonn de neiging had om de kandidatuur Mansholt te steunen, indien deze door Nederland of de Benelux zou worden gesteld. Zo niet, dan zou de voorkeur uitgaan naar Rey en tenslotte zou men met een Italiaan genoegen nemen.
Op Spierenburgs vraag of hij een meer formele Duitse toezegging moest los krijgen, dient geantwoord te worden, dat dit nog aan Luns moest worden voorgeled, maar dat ook rekening moet worden gehouden met de afspraak over een eventuele, acceptabele Italiaanse kandidaat.
Marge Luns: "De candidatuur Mansholg bestaat nog steeds en indien hij een kans maakt dienen wij die met beide handen aan te grijpen."