Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02528
16-03-1972
Samenvatting
324/72. Vervanging voorzitter Europese Commissie, Malfatti.
1. Leden van de EC behoren in functie te blijven tot het ogenblik dat in hun vervanging is voorzien, tenzij de Raad, met eenparigheid van stemmen vaststelt dat er geen reden voor vervanging is. Dit zou in het geval van Malfatti tot onaangename consequenties leiden, ware het niet dat de Italiaanse regering Scarascia Mugnozza kandideert.
2. Voorzitterschap Malfatti. Tot 1 juli a.s. zijn er nauwelijks problemen, omdat het intern reglement van orde de waarneming van het voorzitterschap regelt. Daarna ontstaat een andere situatie. Duitsland maakt bezwaren tegen Mansholt en wil Haferkamp kandideren. België en Luxemburg zouden bereid zijn dit te steunen.
Conclusies. 1. Het is wenselijk dat Malfatti als lid van de EC wordt vervangen door Mugnozza. 2. Het is wenselijk dat voor 1 juli overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van een nieuwe voorzitter en vice-voorzitters. Lukt dit niet dan is het aan de Commissie om één harer leden aan te wijzen als haar vertegenwoordiger, in welk geval Mansholt een goede kans zou maken.