Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02565
25-1-1966
Actoren
Memorandum
Samenvatting
382. Gesprekken te Brussel (24-1-1966).
De Ranitz sprak met zijn Belgische collega en de kabinetschef van Spaak, burggraaf Davignon.
Spaak is ongerust over de verslechtering van de Frans-Duitse betrekkingen, welk de Europese samenwerking op losse schroeven dreigt te zetten. Davignon zoekt een groot deel van de schuld bij de Duitsers. De Ranitz wees erop dat in de politieke situatie in Europa er enige voor de Duitsers axiomatische gegevens zijn, die niet anders dan wantrouwen in Bonn kan opwekken. Zodra een Fransman de indruk wekt te willen marchanderen met de Duitse grenzen, hereniging of erger, een nauwe band nastreeft met Rusland ten koste van Duitsland, gaan de haren van de Duitsers recht overeind staan. Volgens Spaak is de Sovjet-Unie geen bedreiging meer.