Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag bespreking tussen Belgische minister-president Harmel, minister Spaak en staatssecretaris Fayat met minister-president Cals, minister Luns en staatssecretaris De Block in het Catshuis.
Beide regeringen willen met hun beleid blijven binnen het raam van het Verdrag van Rome. Zij willen echter niet stil blijven zitten. Besloten wordt dat op 25 oktober een normale EEG-Raadszitting zal plaatsvinden, al dan niet met Franse aanwezigheid. Daarna zal wederom een bijeenkomst worden gehouden, nu zonder aanwezigheid van de Commissie, om te beraadslagen hoe uit de impasse van 30 juni te komen. Overeenstemming bestond dat men niet zal ingaan op eventuele voorstellen van de Fransen om het Verdrag van Rome op sommige punten te herzien.
Van Nederlandse zijde werd de positie van Hallstein en Mansholt ter sprake gebracht, waarbij werd uiteengezet, dat het politiek in Nederland zeer moeilijk zal zijn niet mee te werken aan de herbenoeming van Mansholt. Spaak meende dat beiden moesten worden herbenoemd.

Bijgevoegd: codebericht 17/9 met gecorrigeerd verslag bijeenkomst.