Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02615
19-07-1973
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
73/73. Tweede rapport van Luxemburg.
Het compromis van Helsinki over par. 12 van het Tweede Rapport is inmiddels door de Fransen aanvaard. Hierdoor zal het enthousiasme voor het Nederlandse amendement (circulaire 135; bijgevoegd) bij de partners nog verder afnemen. Van Franse zijde is reeds gezegd dat hierdoor het hele compromis weer op losse schroeven komt te staan. Van der Stoel kan het daarom beter laten bij een verklaring waarin hij stelt dat de Nederlandse regering bij voortduring heeft gewezen op de noodzaak een zo nauw mogelijke band te leggen tussen de EPS en de EEG. Zij aanvaardt dat er nu tussen beide vormen van samenwerking een 'distincte' van elkaar bestaat, doch hoopt dat zij in de toekomst steeds verder naar elkaar zullen toegroeien, zodat de ministers de economische en politieke aspecten van de betrokken problemen gezamenlijk zullen kunnen bespreken.