Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02622
07-09-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
87/73. Ministeriële zitting EPS, talking points - agendapunt VS-Europa.
1. Nederland acht het van essentieel belang dat aan het slot van de bijeenkomst een concreet resultaat wordt medegedeeld. Zonder dit zou het geloof in de politieke samenwerking een ernstige knak krijgen.
2. De voorbereidingen van het Comité Politique doen vermoeden dat een positief resultaat haalbaar is.
3. De studie over de Europese identiteit blijft uit de aard der zaak van algemeen karakter. Gestreefd zou moeten worden deze voor w.b. de verhouding tot de VS nog dit najaar af te ronden, onder erkenning dat de Europese identiteit een dynamisch proces is.
4. Van onmiddellijk belang is het voorbereiden van de ontmoeting met Nixon.
5. Enige twijfel kan bestaan of de ontwerp-verklaring die het C.P. heeft uitgewerkt, voldoende is om de VS te bevredigen.
8. Nederland betreurt het dat de Europese Commissie niet kan worden uitgenodigd deel te nemen aan de discussie.