Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02657
07-03-1972
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Coördinatie Commissie, 7 maart 1972.
Er werd gesproken over de voorstellen van de Europese Commissie inzake landbouwprijzen en het gemeenschappelijk structuurbeleid. Gediscussieerd werd aan de hand van nota's van L&V en Financiën. (bijgevoegd)
Over de inhoud bestaat een grote mate van overeenstemming. Wel had Financiën onderdelen aangescherpt en verduidelijkt. Over de financiële consequenties van de voorgestelde maatregelen bestond echter geen overeenstemming. Financiën wilde dat de uitgaven voor de structuurmaatregelen beperken tot circa 285 miljoen r.e. per jaar. L&V is tegen het plafond.