Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02778
25-09-1968
Samenvatting
879. Gesprek met de heren Mansholt en Sassen.
1. Bij het gesprek zal de algemene politieke situatie rond de EG en de Britse toetreding de hoofdschotel vormen. De Commissie heeft hierbij de gedachte van een handelspolitiek arrangement aanvaard. De commissie wil hiermee geleidelijk aan toetreding realiseren.
2. T.a.v. de fusie van de gemeenschappen zou kunnen worden gevraagd hoe het staat met het document dat de Commissie aan de Raad zou sturen.
3. Nederland heeft tot dusverre inzake de verlenging van de Conventie van Yaound├ę nog geen standpunt ingenomen. Dit hangt samen met verschillen van mening met Suriname en de Nederlandse Antillen over uitbreiding van de associatie naar andere Afrikaanse landen en landen in het Cara├»bisch gebied.