Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02887
28-06-1973
Samenvatting
Verslag 149e zitting Raad der EG op 28 juni 1973.
6. Commissiemededeling inzake EMU. Giscard deelt de opvatting van de Commissie dat de balans van de eerste etappe teleurstellend is. Hij constateerde achterstand bij de fiscale harmonisatie en betreurde het dat de gemaakte afspraken op monetair gebied moesten worden opgeschort. De commissievoorstellen zijn onvoldoende om de eerste etappe te voltooien. Hij vroeg zich af hoe men zich nieuwe doelen kon stellen zolang de oude niet verwezenlijkt zijn.
Lubbers toonde weinig neiging om nu over te gaan naar de tweede etappe. Ook de Commissievoorstellen zijn niet adequaat. Nederland wenst niet de illusie te wekken bij de buitenwereld dat we naar de tweede etappe gaan terwijl in feite de inhoud gering is. Hij stelde een verlening van de eerste etappe met een jaar voor of inlassen van een interimperiode.