Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02899
9-7-1975
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 8 en 9 juli 1975.
- Grondstoffen. Nederland heeft in Brussel krachtig gestreefd naar het tot stand brengen van een EEG-grondstoffenbeleid in het licht van 'economic interdependance' en 'a new world balance fair to all'. Dit beleid moet tot stand komen in voortdurende dialoog met de ontwikkelingslanden. Onderdelen zullen zijn: internationale productenovereenkomsten, exportopbrengstenstabilisatie, financiering en een tijdschema.
- Ontwikkelingen na Brits referendum. Nederland is blij dat men nu weer gezamenlijk verder kan. Voor de lange termijnproblemen wordt het rapport-Tindemans afgewacht. Ook is Nederland verheugd, dat de Raad onlangs enige besluiten met gekwalificeerde meerderheid heeft genomen.
Zorgelijk is echter de ontwikkeling van een 'directorium' binnen de EG van Frankrijk, Duitsland en wellicht het VK. Nederland moet zich hier ten scherpste tegen keren.