Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02999
06-06-1979
Samenvatting
642. Samenstelling nieuwe Europese Commissie.
Hoewel pas eind 1980 het mandaat van de leden van de Commissie afloopt, stelt Van Berckel nu reeds de samenstelling aan de orde. Tot dusverre heeft Nederland slechts korte tijd het voorzitterschap van de Commissie bekleed, nl. in 1972, en wel op basis van persoonlijke overwegingen.
Van Berckel meent dat Nederland nu eens aan de beurt is. Indien echter zou worden besloten niet mee te dingen naar het voorzitterschap, lijkt het in elk geval noodzakelijk dat door Nederland een zware stoel wordt teruggewonnen. Daarmee moet tijdig begonnen worden, gezien het feit dat het takenpakket van de huidige Nederlandse commissaris ongunstig werd beïnvloed door het late moment waarop de Nederlandse kandidaat bekend werd.
Het is daarom wenselijk dat op politiek niveau reeds wordt overgegaan tot een nadere formulering van de Nederlandse wensen.