Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03102
12-01-1977
Actoren
Brief
Samenvatting
Van Elslande aan Van der Stoel over nieuwe topconferentie à la Rambouillet/Porto Rico.
Het staat zo goed als vast dat er komende lente een nieuwe topconferentie komt waarbij ook problemen besproken zullen worden die tot de bevoegdheden van de EG horen. Niet alle EEG-lidstaten zullen worden uitgenodigd. Wel bestaat de wil om deze ontmoeting communautair voor te bereiden, i.h.b. door de Europese Raad. Volgens Van Elslande moet er besloten worden hoe de Gemeenschap zal worden vertegenwoordigd, aangezien er met enige tussenpozen dergelijke ontmoetingen zullen worden gehouden. Van Elslande is voorstander van een EG-vertegenwoordiging op de topconferenties. Deze vertegenwoordiging zou kunnen bestaan uit de voorzitters van de Raad en Commissie. De andere op de top vertegenwoordigde EG-lidstaten zouden de belangen van de Gemeenschap moeten eerbiedigen en zich moeten onthouden beslissingen te onderschrijven die onverenigbaar zijn moet communautaire verplichtingen.