Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Europese Raad van 27 en 28 april 1980 te Luxemburg.
H-1. Uitlatingen van president Giscard d'Estaing aangaande Spaanse toetredingsonderhandelingen.
De minister-president stelt deze recente uitlatingen aan de orde. Van der Stee heeft uit Franse contacten vernomen dat deze uitlatingen een bredere dan alleen maar interne strekking hebben. De Zeeuw onderschrijft dit en acht het niet onwaarschijnlijk dat van Franse kant wordt aangestuurd op herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de Spaanse toetreding.
Rutten heeft de indruk dat Frankrijk poogt om de schuld van een verdere vertraging van het toetredingsdossier op het conto van Groot-Brittanniƫ te schuiven. De grootste problemen liggen echter bij Frankrijk.
De minister-president wijst erop dat Frankrijk zich bovendien zelf ook niet altijd communautair opstelt.