Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Lubbers 311. Reactie op De Ranitz 631 en Fack 482.
Lubbers waarschuwt tegen premature positiekeuze om het raadsvoorzitterschap als wisselgeld in te zetten voor evt. Franse gedachten over omvang en opzet Europese Commissie. Niet alleen behoren deze zaken formeel gescheiden te worden gehouden, tevens zal Parijs t.a.v. de Europese Commissie ideeën willen doorzetten die zich niet laten afkopen door concessies t.a.v. het Raadsvoorzitterschap. Het Franse optreden in Brussel is normaliter veeleer gericht op gelijk krijgen op alle fronten zonder noemenswaardige concessies.
Lubbers staat ook aarzelend tegen de gedachte om de EG in te delen in twee groepen landen, nl. de grotere en de kleinere. In de dagelijkse EG-praktijk heeft Nederland zodanig grote belangen te verdedigen en weegt ons gewicht in enkele sectoren zo zwaar, 'dat wij veeleer tot de groteren dan de kleineren behoren.'