Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Voorbereiding Europese Raad 3 en 4 dec. 1982: de sociaal-economische situatie in de Gemeenschap.
Posthumus Meyjes wijst op een document van de Europese Commissie waarin gewezen wordt op het financieringstekort van Nederland van 5,5%. Nederland zou kunnen worden tegengeworpen dat dit tekort niet zo groot is en dat er ruimte is voor expansief beleid. De minister-president merkt op dat de kern van het sociaal-economisch beleid bestaat uit een vrij rigide controle op de uitgaven in de collectieve sector en het bevorderen van een discussie in het bedrijfsleven over rendementsverbetering versus arbeidstijdverkorting. Besloten wordt dat de delegatie zo nodig een nadere uiteenzetting zal geven van het Nederlandse financieel-economisch beleid en het overleg in de Stichting van de Arbeid.