Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2c. Voorbereiding Europese Raad 3 en 4 dec. 1982: uitbreidingsproblematiek.
De Europese Commissie heeft een analyse van de problemen rond de uitbreiding opgesteld met een model dat voorziet in toetreding na afsluiting van de onderhandelingen op een datum zo spoedig mogelijk na ratificatie. Daarna treedt een overgangsregime in met een vaststaand eindpunt. Frankrijk stelt echter een etappemodel voor waarbij de Raad over de overgang naar een volgende etappe moet stemmen. Bolkestein vreest dat Frankrijk bij een krachtig pleidooi voor toetreding van Spanje om compensatie zal vragen.
De minister-president meent dat de Raad geen voorstander is voor aan ander model dan het klassieke model, dat het vinden van oplossingen voor de problemen bepalend is voor het vraagstuk van de toetreding en niet het vaststellen van een datum.