Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03484
09-07-1980
Actoren
Memorandum
Samenvatting
408/80. Steun aan Portugal voorafgaande aan toetreding.
Er dient binnen het ministerie overeenstemming te worden bereikt over 1) bevestiging bereidheid om avant toetreding steun aan Portugal te verlenen ter voorbereiding op toetreding, 2) deze steun zal bestaan uit EIB-leningen en giften; hierbij zijn de giften m.n. voor infrastructuur bedoeld, 3) toerekening van de steun in Nederland. Toerekening aan OS ligt voor de hand.
Bij de beoordeling van de Portugese verzoeken en de voorstellen van de Commissie dienen betrokken te worden: 1) De Commissie heeft erop gewezen dat toetreding de economische moeilijkheden van Portugal kan verergeren. EG-steun voorafgaand aan toetreding is dan ook noodzakelijk. 2) Het inkomen per capita is de helft van Spanje en 65% van Griekenland. In sommige regio's benadert de ontwikkelingsgraad die van Noord-Afrika. 3) Indien de beleidslijn wordt gevolgd dat de toetreding van Portugal niet vertraagd dient te worden en de Gemeenschap van toetreding geen nadelige effecten dient te ondervinden vervult de steun een belangrijke functie in het toetredingsproces. 4) De Nederlandse stellingname wordt bemoeilijkt door het standpunt van Financiƫn dat steun aan Portugal onder de OS-begroting dient te komen.