Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Recente maatregelen op het gebied van Europese monetaire samenwerking.
1. Nederland steunt de maatregelen ter beperking van de vrijwaringen van de in het Verdrag van Rome vastgelegde verplichtingen tot het liberaliseren van het internationale kapitaalverkeer en de besluiten van het Monetair Comité om te bezien welke resticties op het kapitaalverkeer kunnen worden afgeschaft.
2. Ook steunt Nederland de genomen maatregelen t.a.v. de ecu.
3. Nederland steunt de toetreding van Griekenland tot het EMS, maar betreurt dat het land door zijn hoge inflatie en zwakke betalingsbalans niet in staat is op een zinvolle wijze mee te doen.
4. Nederland steunt het streven dat het einddoel van de EMS en Ecu is een economische en monetare unie. Dit einddoel moet fungere als criterium bij de beoordeling van meer concrete voorstellen om het EMS verder te ontwikkelen en de rol van de Ecu te vergroten.