Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03677
19-10-1983
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 19 okt. 1983
1. Voorbereiding EcoFin van 24 okt. De Speciale Raad heeft de Commissie gevraagd een lijst op te stellen van onderwerpen op economisch en monetair gebied, i.h.k.v. de verbetering van het concurrentievermogen van de Europese industrieën. De Commissie heeft daartoe voorstellen gedaan. De CoCo concludeerde dat EcoFin t.a.v. de EMS nog niet verder kan gaan dan constateren dat de voorstellen eerst nog door het Monetair Comité moeten worden onderzocht. Geconstateerd werd dat het EMS tot nu toe redelijk heeft gefunctioneerd en van essentieel belang blijft voor de monetaire stabiliteit in Europa. Het blijft van belang om de streven naar versterking van het EMS. T.a.v. de creatie van een gemeenschappelijke kapitaalmarkt verwelkomde de CoCo het Commissievoorstel voor financiële integratie. Voorts concludeerde de CoCo dat Nederland het belang onderstreept van het wegnemen van formele belemmeringen t.a.v. het particulier gebruik van de ECU.
Nederland heeft bezwaren tegen het Commissievoorstel voor verlening van de het stelsel van rentesubsidies t.b.v. versterking van de economieën van minder welvarende lidstaten die aan het EMS deelnemen. Verlenging wordt niet opportuun geacht en onder de huidige omstandigheden budgettair als te belastend.