Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03682
28-03-1984
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 28 maart 1984.
1. Voorbereiding EcoFin, 2 april 1984.
1.2 Financiële integratie in de Gemeenschap. Besproken zal worden een Commissiemededeling uit 1983 gericht op verdere financiële integratie door o.a. liberalisatie van kapitaalmarkten en financiële diensten, het totstandbrengen van een beter evenwicht in de financiële betrekkingen en het bevorderen van het gebruik van de ECU. De CoCo meende dat het gewenst was een politieke impuls te geven voor het hervatten van het proces van financiële integratie. De Raad zou zich een tijdschema dienen op te leggen.