Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03704
30-01-1985
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 30 jan. 1985.
1. Voorbereiding EcoFin 11 febr. Er zal worden gesproken over de financiële gevolgen van het landbouwstructuurbeleid. Gediscussieerd werd of er moet worden vastgehouden aan het door Nederland voorgestelde financieringssysteem. Dit voorziet in een beheerste groei van de uitgaven. De meerderheid van de lidstaten en de Commissie zijn positief, maar het VK en de BRD wensen vooralsnog vast te houden aan een gefixeerd vijfjarig plafond voor de landbouwstructuuruitgaven. De CoCo meende dat het Nederlandse voorstel een aanvaardbaar compromis biedt tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten. Tevens voorkomt het problemen met het Europees Parlement. Voorts werd gewezen op de noodzaak van spoedige besluitvorming over het landbouwstructuurbeleid.